what going on?
HD ViệtSub+ Thuyết Minh205 Views

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Tập 1

Phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới hay còn có tên gọi là Tướng Quân Tại Thượng (Oh My General 2017): Phim xoay quanh chuyện tình yêu và hôn nhân giữa nữ tướng quân Diệp Chiêu lạnh lùng, võ nghệ siêu phàm và vương gia Triệu Ngọc Cẩn tuy có dung mạo hơn người nhưng lại bất tài, vô dụng, không xứng với Diệp Chiêu… Sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi.

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới – Tập 1
Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới – Tập 1
Oct. 25, 2017

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới season 1